Gelir Güvencesi Sigortası

Gelir Güvencesi Sigortası, iş hayatınızla ilgili beklenmedik durumlara karşı gelirinizi güvence altına alan bir sigortadır. Aniden işsiz kalma ya da bir kaza nedeniyle geçici iş göremezlik durumunda, gelir kaybınız bir süre için karşılanır. Bu sigorta, iş hayatının iniş çıkışlarına karşı önemli bir destek sağlar. Yeni bir iş buluncaya ya da işinizin başına dönünceye kadar, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz.

Özellikler

Kimler yararlanabilir?

Sigortadan yararlanmak için başlangıç yaşı, 18-60 arasındadır. Bu yaş sınırı içinde herkes bu sigortadan yararalanabilir.

Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi 1 yıldır. Her dönem sonunda, 1 yıl süreyle uzatılabilir. Başlangıç yaşı ve gerekli diğer şartlar sağlandığında, dilerseniz 65 yaşına kadar bu sigortayı yenileyebilirsiniz.

Teminatlar nelerdir ?

Gelir Güvencesi Sigortası’nda, işinizi kaybetmeniz durumunda size destek olmak üzere, 3 farklı teminat vardır.

İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Bu teminat, isteğiniz dışında ve “kusur” durumu olmaksızın işinizi kaybetmeniz halinde, gelirinizi güvence altına alır. İstem Dışı İşsizlik Teminatı’ndan yararlanmak için, aynı iş yerinde, bordrolu olarak en az 12 ay süreyle görev yapmış ve İŞKUR kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak gerekir.
 
Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu kurumlarında, özel sektörde  ya da serbest çalışanlar için geçerlidir. Bu teminat, poliçede tanımlanan olaylar  nedeniyle, geçici iş göremezlik durumunda sigortalıya ödenir.

Gündelik Hastane Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayan (öğrenci, ev hanımı gibi) kişilerin, kaza veya hastalık sonucu 7 günden uzun sure, hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda ödenir.

Vefat ve maluliyet teminatı zorunlu teminattır. Gelir kaybı ortaya çıktığı andaki istihdam durumunuza bağlı olarak, diğer teminatların sadece birinden  yararlanabilirsiniz.


Hangi durumlarda hangi teminatın ödenebileceğini tabloda görebilirsiniz.

İstihdam Durumunuz Bordrolu Çalışan Serbest Meslek / Devlet Memuru Öğrenci / Ev Hanımı / Emekli / Sigortasız
Sahip Olabileceğiniz Teminatlarınız İstem Dışı İşsizlik Geçiçi İş Göremezlik Gündelik Hastane
Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet

Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?

Sigorta süresi içinde gelir kaybına yol açacak, İstem dışı işsizlik/ Geçici iş görememe/ Uzun süreli hastanede yatarak tedavi gibi durumlarda, size uygun olan teminattan yararlanabilirsiniz. 3 ayrı teminat için de muafiyet süresi, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 180 gündür. İşsizlik ya da iş göremezlik durumunda, 60 gün, hastane tazminatı için yatıştan itibaren 7 gün bekleme süresi vardır. Bekleme süresi için ödeme yapılmaz. Tazminatlar, muafiyet ve bekleme sürelerinin sonunda en fazla 6 ay boyunca ödenir. Sigortalı, vefat veya maluliyet dışında kalan teminatlarından en çok iki kez /toplam 12 ay yararlanabilir

Primler ve teminat tutarları ne kadardır?

Gelir Güvencesi Sigortası, siz yeni bir iş buluncaya ya da işinizin başına dönünceye kadar, gelirinizin belirli bir bölümünü teminat altına alır. Dolayısıyla primler ve teminatlar değişkendir. Primlerle ilgili fikir vermesi açısından paketlerimizi inceleyebilirsiniz.

Paket 1: Aylık brüt maaşı 1.200 TL olan bir kişiye, ödenecek aylık tazminat tutarı 450 TL, yaşam kaybı ve tam maluliyet durumlarında ödenecek tazminat 4.500 TL'dir. Bu teminata, aylık 14,06 TL prim ödemesiyle sahip olabilirsiniz.

Paket 2: Aylık brüt maaşı 750 TL olan bir kişiye ödenecek aylık tazminat tutarı 300 TL, yaşam kaybı ve tam maluliyet durumlarında ödenecek tazminat tutarı 3.000 TL'dir. Bu durumda aylık prim 9,37 TL olacaktır


Başvuru Formu